Việc học tập đôi khi cần phải có hứng thú, nhưng không phải lúc nào bạn cũng tiện ôm khư khư đống sách bên người. Sự ra đời của ebook đánh dấu bước phát triển lớn của nhân loại, chỉ cần có smartphone, bạn có thể học tập mọi lúc, mọi nơi mà bạn muốn.

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 13 ebook chuyên ngành điều dưỡng dành cho người mới bắt đầu.1. Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh Tập 1 - NXB Y học (2002)

Link đọc trực tuyến và download:

Phần 1: http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258217.html

Phần 2: http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258216.html


2. Sơ cứu và điều trị bỏng - NXB Y học (2006)

Link đọc trực tuyến và download:

Phần 1: http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258215.html

Phần 2: http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258214.html


3. Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (2009)

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258208.html


4. Điều dưỡng cộng đồng (Tài liệu đào tạo điều dưỡng cộng đồng) Phần 1 - NXB Y học (2006)


Link đọc trực tuyến và dowload:

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258203.html 


5. Điều dưỡng cộng đồng (Tài liệu đào tạo điều dưỡng cộng đồng) Phần 2 - NXB Y học (2006)


Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258202.html 6. Giáo trình Điều dưỡng Sản phụ khoa (Dành cho đào tạo điều dưỡng trung cấp đa khoa) Phần 1 - NXB Giáo dục (2015)

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258148.html


7. Giáo trình Điều dưỡng Sản phụ khoa (Dành cho đào tạo điều dưỡng trung cấp đa khoa) Phần 2 - NXB Giáo dục (2015)

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258149.html 


8. Điều dưỡng nội Tập 1 - NXB Y học (2008)

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258024.html 


9. Điều dưỡng nội Tập 2 - NXB Y học (2008)

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258021.html 


10. Điều dưỡng cơ bản I - NXB Y học (2007) 

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258017.html 


11. Điều dưỡng cơ bản II - NXB Y học (2007)

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-258017.html 


12. Tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng (2012)

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-257885.html 


13. Tài liệu đào tạo liên tục kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở (2012)

Link đọc trực tuyến và dowload: 

http://pnt.tailieu.vn/bst/tuyen-tap-tai-lieu-chuyen-nganh-dieu-duong-2116-257884.html