Làm bất cứ một công việc gì cũng phải dựa trên những nguyên tắc nhất định để kết quả trở nên tốt nhất. 

Điều dưỡng không thể không biết 3 nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Thông tư Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện của Bộ Y tế ngày 26/01/2011 đã quy định 3 nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện như sau:1. Người bệnh là trung tâm của công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, liên tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng và an toàn.

2. Chăm sóc, theo dõi người bệnh là nhiệm vụ của bệnh viện, các hoạt động chăm sóc điều dưỡng, theo dõi do điều dưỡng, hộ sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm.

3. Can thiệp điều dưỡng phải dựa trên cơ sở các yêu cầu chuyên môn và sự đánh giá nhu cầu của mỗi người bệnh để chăm sóc phục vụ.Theo đó, trách nhiệm của điều dưỡng là

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.

Phối hợp chặt chẽ với bác sĩ điều trị, hội sinh viên và kỹ thuật viên trong công tác chăm sóc.

Tuân thủ các quy trình kỹ thuật điều dưỡng, các quy định của Bộ Y tế và của bệnh viện.

Thực hiện quy tắc ứng xử và thực hành giao tiếp với đồng nghiệp, người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Nguyên tắc và trách nhiệm là những điều một điều dưỡng viên luôn luôn phải ghi nhớ trong hành xử và làm việc.

Sự tuân thủ nguyên tắc sẽ giúp điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân đúng mực và hiệu quả, không chủ quan gây ra những sai lầm cho người bệnh