Bạn là người mới nhập môn điều dưỡng hộ sinh? Bạn thắc mắc không biết chỉ số Para là gì, viết chỉ số Para như thế nào? Bài viết sau đây sẽ trả lời cho bạn.

Chỉ số Para là thuật ngữ được dùng trong sản khoa: chỉ số đánh giá về tiền sử sản khoa của sản phụ. 

Chỉ số Para bao gồm có 4 ô tương ứng với 4 tiêu chí đánh giá lần lượt như sau:

Ô đầu tiên: số lần sản phụ sinh con đủ tháng.

Ô thứ hai: Số lần sản phụ sinh con thiếu tháng.

Ô thứ ba: Số lần sảy thai tự nhiên hoặc nút thai.

Ô thứ tư: Số con hiện còn sống.

Ví dụ: Trên tờ phiếu khám thai của sản phụ có ghi chỉ số Para là 1011 thì tiền sử của sản phụ được giải thích như sau: Sản phụ đã từng mang thai 2 lần trong đó một lần bị sảy, một lần sinh con đủ tháng và đứa trẻ này hiện còn sống.

Chỉ số Para trên tờ phiếu khám thai

 Chỉ số Para giúp điều dưỡng và bác sĩ đánh giá được tình trạng sức khỏe của sản phụ để có nhận định và thái độ theo dõi cũng như xử trí phù hợp trong lần mang thai này.