Câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với sếp Nhật thể hiện sự quan tâm của bạn tới vị trí công việc cũng như công ty mà bạn ứng tuyển. Chính vì vậy, trong cuộc phỏng vấn bạn nên đặt câu hỏi với nhà tuyển dụng người Nhật. Để ghi điểm, bạn hãy tham khảo 3 nhóm câu hỏi quyết định thành bại khi phỏng vấn với sếp Nhật sau đây.

Hỏi về công ty

Nhóm câu hỏi đầu tiên quyết định thành bại khi phỏng vấn với sếp Nhật đó là nhóm câu hỏi về công ty. Trong nhóm câu hỏi này thì câu hỏi đầu tiên đó là xin cho biết hướng phát triển của công ty trong 5 – 10 năm tới. Câu hỏi này thể hiện sự quan tâm của bạn tới công ty mà bạn muốn ứng tuyển. Đây cũng là một câu hỏi được nhà tuyển dụng ghi nhận và đánh giá cao.

Câu hỏi thứ hai trong nhóm câu hỏi này đó là Bộ phận/Phòng ban của tôi sẽ giữ vai trò gì đối với sự phát triển chung của công ty? Khi hỏi câu hỏi này sẽ giúp cho bạn biết được vị trí mà mình ứng tuyển thuộc Bộ phận/ Phòng ban nào và nó sẽ giữ vai trò gì đối với sự phát triển chung của công ty. Từ đó sẽ giúp bạn biết được hướng làm việc của mình sao cho phục vụ tốt nhất cho công ty và vị trí mà mình ứng tuyển để trả lời trong những câu hỏi khác.

Hỏi về vị trí ứng tuyển

Nhóm câu hỏi thứ hai trong kinh nghiệm cần thiết khi đi phỏng vấn tại công ty Nhật quyết định tới sự thành bại khi phỏng vấn với sếp Nhật đó là hỏi về vị trí ứng tuyển. Một trong những câu hỏi hỏi về vị trí ứng tuyển đó là hiện các mục tiêu mà vị trí của tôi ứng tuyển cần đạt trong 3 tháng tới là gì? Câu hỏi này thể hiện bạn muốn biết mục tiêu mà công ty đặt ra cho công việc mà bạn ứng tuyển. Với câu hỏi này nhà tuyển dụng sẽ hiểu được rằng bạn muốn biết mình cần đạt được mục tiêu gì trong công việc và sự cố gắng nỗ lực của bạn để hoàn thành tốt công việc mà mình sẽ ứng tuyển.

Câu hỏi thứ 2 trong nhóm câu hỏi này đó là “Trước đây, vị trí của tôi/ phòng ban có tình hình hoạt động thế nào?”. Với câu hỏi này đặt ra cho nhà tuyển dụng bạn sẽ cho họ thấy rằng bạn muốn nắm được tình hình hoạt động của vị trí/ phòng ban mà mình sẽ ứng tuyển từ đó để bạn có hướng làm việc tốt nhất và phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của công ty ứng tuyển.

Câu hỏi mong muốn phát triển

Trong quy tắc vàng khi phỏng vấn với nhà tuyển dụng Nhật thì nhóm câu hỏi thứ 3 đó là câu hỏi mong muốn phát triển và câu hỏi đầu tiên trong nhóm câu hỏi này đó là “Nếu được tuyển vào vị trí này, tôi cần hoàn thành những mục tiêu nào trong 12 tháng tới?”. Câu hỏi này sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao và cũng là để bạn biết được mục tiêu công việc trong 12 tháng tới thể hiện tinh thần trách nhiệm và mức độ quan tâm của bạn với công việc.

Câu hỏi thứ 2 trong nhóm câu hỏi này đó là “Ai sẽ là người trực tiếp đánh giá năng lực và thành quả làm việc của tôi? Việc đánh giá đó diễn ra bao lâu một lần?”. Câu hỏi này sẽ giúp cho bạn biết được người sẽ trực tiếp đánh giá năng lực cũng như thành quả làm việc của bạn và thời gian để đánh giá từ đó để bạn có hướng phấn đấu để hoàn thành công việc tốt nhất.

Những câu hỏi không nên hỏi nhà tuyển dụng

Công ty có thể mang lại lợi ích gì cho tôi?

Câu hỏi này thể hiện sự tự cao và đang đòi hỏi quyền lợi của bạn mà trong khi đó nhiệm vụ của bạn trong cuộc phỏng vấn đó là thuyết phục nhà tuyển dụng chọn bạn. Khi bạn đặt ra câu hỏi này thì nhà tuyển dụng cho rằng bạn chỉ quan tâm tới vật chất chứ không đam mê với vị trí mà mình ứng tuyển.

Bao lâu thì tôi được thăng chức?

Với câu hỏi này sẽ thể hiện rằng bạn là một trong những ứng viên tự phụ nhất trong sổ tay những nhà tuyển dụng. Bạn không nên tự mang bất lợi cho mình với việc đặt câu hỏi trên thì 99% khả năng bạn sẽ bị liệt vào trong danh sách đen.

Mọi chi tiết vui lòng tham khảo link sau: https://hss.asia/vi/dich-vu/ho-ly-dieu-duong-tai-nhat-ban-p190

Hoặc liên hệ Ms. Như 0961909792 để được tư vấn trực tiếp.

Đăng ký tại: https://forms.gle/AwKfQjiojBYxFJbh6