Áp dụng bơm thuốc qua three way stopcock [chạc 3 chia], dây nối chạc 3 hoặc qua nhánh cao su trên dây truyền dịch Braun.Dụng cụ chuẩn bị:

Cardes sao thuốc: dán tem hoặc ghi rõ họ tên, tuổi, số nhập viện.

3 bơm tiêm: 2 bơm nước muối và 1 bơm tiêm thuốc.

Gòn cồn hoặc alcohol pad.


Thao tác:

Kiểm tra bn theo 3 tra, 5 đối. Tiền sử dị ứng của bn.

Kiểm tra sự thông suốt của tĩnh mạch, vị trí TM có bị viêm phù gì không?...

Kiểm tra tương tác của thuốc.Đối với bệnh nhân đang truyền dịch:

Ngắt ngưng đường truyền = cách kéo khóa hoặc quay đầu tròn của chạc 3 về phía đường muốn ngưng.

Mở chạc bơm thuốc.

Sát khuẩn đầu chạc bằng gòn cồn.

Lắp bơm tiêm nước muối đuổi lượng thuốc trong dây chạc 3, lắp tiếp bơm có thuốc, bơm chậm và theo dõi bn. 

Bơm thuốc xong, bơm lại nước muối trước khi mở lại dịch truyền.


Đối với bệnh nhân không truyền dịch:

Mở 1 đầu chạc bơm thuốc, kiểm tra thông suốt của mạch bằng bơm tiêm nước muối.

Bơm thuốc.

Bơm tráng lại = nước muối.Lưu ý:

Có thể không cần mang gant khi thực hiện kỹ thuật này nhưng khi sát khuẩn chú ý không để chạm tay vào nhé!

Nếu bơm qua nhánh cao su thì cũng sát khuẩn đầu nhánh, bơm nước muối trước rồi bơm thuốc tương tự.