Một số cách phòng sự xuất hiện khí trong dây truyền dịch
Kéo khóa dây truyền khi cắm dây vào chai.

Với những thuốc kháng sinh tạo bọt khí, cần lắc trộn nhẹ nhàng giúp bọt khí tan hết từ từ rồi mới cắm dây truyền vào.

Bóp bầu đếm giọt dứt khoát, sao cho mức dịch là 2/3 bầu.

Thao tác xả dịch: mở dịch chảy tốc độ nhanh vừa, dịch trong dây truyền đi tốc độ đều đặn, cho đến khi hết dây.