Cấp phát và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc là một trong những công việc chính của người điều dưỡng. Nếu như trước đây, nhắc đến công việc này, người ta thường chỉ nghĩ đến trách nhiệm và nghĩa vụ khiến các điều dưỡng viên đôi khi cảm thấy vô cùng áp lực thì giờ đây, lần đầu tiên một chương trình của Mỹ đã đề xuất quyền và vai trò của người điều dưỡng.

Mới đây, một mô hình được áp dụng tại Mỹ đã đưa ra quyền của điều dưỡng khi thực hiện thuốc cho bệnh nhân. Cụ thể điều dưỡng viên có những quyền cơ bản sau:

Quyền để có được đơn thuốc kê đầy đủ và rõ ràng từ bác sĩ (đúng tên thuốc, đường dùng và liều dùng)

Quyền có thể tiếp cận các thông tin bằng chứng y khoa (ví dụ: các sách hướng dẫn sử dụng thuốc)

Quyền có được những tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn

Quyền được phát hiện ra những vấn đề bất cập trong hệ thống

Có quyền dừng, suy nghĩ, cân nhắc và thực hiện các biện pháp đề phòng sai sót khi thực hiện thuốc cho người bệnh

Quyền có một môi trường làm việc yên tĩnh và không làm quá thời gian quy định.

Bên cạnh những quyền lợi của mình, điều dưỡng viên cũng có những vai trò nhất định

Vai trò ghi lại hồ sơ về việc người bệnh từ chối sử dụng thuốc

Vai trò theo dõi, đánh giá và hướng dẫn giáo dục người bệnh về sự cần thiết của sử dụng thuốc

Chấp nhận việc bệnh nhân có quyền từ chối sử dụng thuốc nếu họ không muốn hoặc từ chối khi thuốc kê không chính xác.