0

Mức Hưởng Chế Độ Thai Sản BHXH Từ Tháng 07/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng...