Với cơ Delta

Chỉ được tiêm thuốc tiêm bắp có thể tích tối đa không quá 3ml, tiêm ở vị trí ¾ giữa dưới (chi cơ Delta làm 4 phần) để tránh tiêm vào đuôi cơ Delta gây xơ hóa (nếu chia 3 phần như lâu này thì điểm bám tận vẫn thuộc 1/3 dưới). Không tiêm các thuốc tan chậm, tan trong dầu.


Với cơ tứ đầu đùi

Tiêm vào 1/3 giữa, mặt trước ngoài cơ tứ đầu đùi, đây là vùng cơ to dày ít mạch máu và thần kinh. Tiêm kim vuông góc với mặt da nếu đùi to, hoặc tiêm góc nghiêng 60 độ so với mặt da.

Được tiêm các thuốc tiêm bắp có thể tích không quá 5ml.

Không tiêm các thuốc tan chậm, tan trong dầu.Với cơ mông

Cơ mông là cơ lớn nhất và dày nhất cơ thể, do đó được dùng để tiêm các thuốc chỉ định tiêm bắp có thể tích lớn hơn 5ml, các loại thuốc tan trong dầu như Progesteron, hay thuốc tan chậm như Penicilin Benzathin 1,2 triệu đơn vị.

Chỉ định được tiêm tất cả các loại thuốc tiêm bắp vào vị trí 1/3 trên – ngoài đường nối từ cùng cụt đến gai chậu trước trên cùng bên.

Cách khác là chia mông làm 4 phần đều nhau, tiêm giữa ô ¼ trong ngoài.

Ngoài ra có thể cho bệnh nhân ngồi trên ghế ba đai, quay mông ra ngoài, phần mông nhô ra sau ngoài cũng là cách xác định vị trí tiêm mông.