0


ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH VÀ TƯ VẤN

Lê Bùi Kim Sơn - Sonny
Founder, Director

Shuhei Morofuji
Board of Advisory, Strategy

Jun Haranaga
Board of Advisory, Technology

Priscilla Han
Board of Advisory, Strategy & Investment

Kenny Jin
RM cum Sr. Adviser, HR & Strategy

Nguyên Phạm
Sr. Adviser, Technology

Imran Johri
Sr. Adviser, Marketing

Liên Phạm
Sr. Advisor, Strategy

ĐỐI TÁC & NHÀ ĐẦU TƯ